0

අංක විද්‍යාව

අද මම ඔබලාට ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ  අංක විද්‍යාව සම්බන්ධව විශේෂ කරුණු  කිහිපයකි

 මුලින්ම  අංක විද්‍යාවේ විකාශනය  කෙසේද කියා දැන ගැනීම වටී,  එය ආරම්භය   ක්‍රිස්තු පූර්ව සියවස දක්වා දිව යන ඉතා පැරණි  විෂයකි,මුලින්ම මෙහි ආරම්භය සිදු වූයේ  Greek වරුන් ගෙන් බව සැලකිය හැකිය පසුව එය අරාබි  රාජ්‍යයටත් පසුව ඉන්දියාවේ හින්දුන් අතරටත් පැමිණි බව සැලකේ 

  අංක විද්‍යාවේ පියා ලෙස සැලකෙන්නේ පයිතකරස් නැමැති  දාර්ශනිකයා වේ, ඔහු විසින් දැනට විවහාර වන සංඛ්‍යා වල හැඩය නිර්ණය කරන ලදී ඒ වගේම   එම අංකල්ගෙන් මිනිස් ජීවිතය හා සම්බන්ධ වෙන ආකාරය ඉතා හොඳින් පැහැදිලි කරන ලදී

යිතගරස් පඩිවරයාගේ  මෙම මහඟු විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා තුළින් අපගේ ජීවිතය සිදුවන්නා වූ බලපෑම් අනාගතයේදී සිදුවිය හැකි දේවල්  මැනවින් විග්‍රහ කර දැක්විය හැක

මෙම විද්‍යාත්මක කරුණු කාරණා තුළින් කෙනෙකුගේ දෛව අංකය නිර්ණය කරගත හැකි වන අතර එමඟින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවන රටාව එමෙන්ම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ  පලා පල   මැනවින් විග්‍රහ කර දැක්විය හැක

එමෙන්ම කෙනෙකුගේ උපන්දින අංකය, ජය අංකය ජිවන මංපෙත් අංකය යන විෂය කරුණු විශාල ප්‍රමාණයක් මෙමගින් අධ්‍යයනය කළ හැකි වේ. ඒ අනුව කෙනෙකුගේ ජීවිතය  හැඩගස්වා ගත යුතු ආකාරය මැනවින් පැහැදිලි කර දෙනු ලැබේ

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයට   අංක විද්‍යාත්මකව කෙනෙකුගේ දෛව  කේන්ද්‍රය සකසා ගත හැකි අතර එමඟින් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ජීවන රටාව, සුභ අංක ,සුභ පල දෙන දින , ග්‍රහ බලපෑම පැහැදිලි කරගත හැකිය

 මේ හා සම්බන්ධව වැඩිදුර තොරතුරු අපගේ සම්බන්ධතා පිටුවට ගොස් පල කිරීම් මගින් ලබාගත හැකිය මෙම මාහැඟි විද්‍යානුකූල විෂය කරුණු  තුළින් ඔබගේ ජීවිතය කෙබඳුදැයි  ඔබ විසින් පරික්ෂා කර ගන්න

 ස්තුතියි 

Vaasthu Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published.