0

වාස්තු විද්‍යාව කියන්නේ මොකක්ද?

ආයුබෝවන් හැමෝටම

 අද මම බලාපොරොත්තු වන්නේ ාස්තු විද්‍යාව යනු කුමක්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමයි, වාස්තු විද්‍යාව හැඳින්වීමේදී ප්‍රධාන කරුණු කීපයක්  සලකා බැලේ, මෙහි ප්‍රධාන කරුණ වන්නේ නියමිත භූමිය ්‍රධාන කොට ගෙන එහි අනිත් කරුණු කාරණා සැලකිල්ලට ගෙන එනම් එම භූමියට අයත් ගොඩනැගිලි  ගස්කොලන් සියලුම ජීවීන් ඒ වගේම විශ්ව ශක්තිය එනම් සූර්ය ශක්තිය හා චුම්භක ශක්තිය තුලනාත්මකව එම භූමියෙහි වාසය කරන ජීවීන්ට ඔවුන්ගේ චිරාත් කාලයක් පැවැත්ම සඳහා ොදාගැනීම වාස්තු විද්‍යාවේ ලෙස අර්ථකථනය දැක්විය හැක


වාස්තු විද්‍යාවට අයත් වන උපාංග මෙලෙස සාරාංශගත කිරීම හැක

  • කිසියම් වූ ජන්මියකුට අයත් භූමියක්
  •  එහි  තිබෙන්නා වූ ගොඩනැගිලි
  • තිබෙන්නා වූ ගස් කොලන්
  •  ජීවත්වන සියලුම ජීවීන්
  • විශ්ව ශක්තිය එනම් සූර්ය ශක්තිය හා චුම්භක ශක්තිය

වාස්තු විද්‍යාවේ දී සැළකිය යුතු කරුණු

ඉහත විස්තර කිරීම් අනුව ාස්තු විද්‍යාවේ පදනම ඉතා පැහැදිලිය,   එනම්  වාස්තු විද්‍යාවේ පදනම වී ඇත්තේ කරුණු කාරණා කිහිපයකින් බව මනාව පැහැදිලි වේ,  මේ ප්‍රධාන  සාධකය  භූමිය  වුවත් අනෙකුත් කරුණු කාරණා ද එකසේ වැදගත් වේ එබැවින් වාස්තු දෝෂ පරීක්ෂණයේදී මේ සියලුම කාරණා කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය

Simple House

Vaasthu Guide

Leave a Reply

Your email address will not be published.